DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Klinik İzlem, Diyaliz, Transplantasyon ve Nefrolojik Yöntemler Derneğimizin ilk kongresini 13-15 Ekim 2023 tarihlerinde Divan Otel Gaziantep’te gerçekleştireceğiz. Ülkemizde nefroloji ve nefroloji ile birlikte çalışan bilim dalları ile bilgi iletişimini sağlamak, nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve böbrek nakli alanındaki eğitim, bilimsel çalışma ve araştırmaları geliştirmek, meslektaşlarımızın nefroloji alanındaki tecrübelerine, bilgi ve birikimlerine katkı sunarak meslektaşlarımız arasında mesleki, bilimsel ve sosyoloji ilişkileri geliştirme fırsatı bulacaklar. Bilimsel ve yaratıcı düşüncenin ön planda olduğu, fikirlerin tartışılacağı Gaziantep Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Günleri’ne davetlisiniz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Celalettin Usalan
Kongre Başkanı

  Duyuru

Sempozyum Başlangıç Tarihi : 13 Ekim 2023
Sempozyum Bitiş Tarihi : 15 Ekim 2023
Bildiri Gönderim Son Tarihi : ilan edilecektir

KURULLAR

BAŞKAN

Prof. Dr. Celalettin Usalan

BAŞKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Özlem Usalan

SAYMAN

Uzm. Dr. Ahmet Ziya Şahin

GENEL SEKRETER

Doç. Dr. Mehmet Fatih Erdur

ARAŞTIRMA SEKRETERİ

Uzm. Dr. Orhan Özdemir

ÜYELER

Doç. Dr. Şengül Şahin
Uzm. Dr. Mehmet Emin Bindal

BİLİMSEL PROGRAM


12:00–13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:15 AÇILIŞ KONUŞMASI
13:15-14:00 Hipertansiyon Güncellemesi
Oturum Başkanları:
Turgay Arınsoy, Şükrü Ulusoy
13:15-13:35 Yeni Çalışmalar ve Kılavuzlar: Hedef Kan Basıncı ?
Özlem Usalan
13:35-13:55 Hedefte Olmayan Kan Basıncı: Hangi Kombinasyon ?
Gülsüm Özkan
13:55-14:00 Soru-Cevap
14:00-15:10 Sistemik Hastalıklar ve Böbrek
Oturum Başkanları:
Çetin Özener, Mehmet Emin Yılmaz
14:00-14:20 Polikistik Böbrek hastalığı Güncel Yaklaşım
Tevfik Ecder
14:20-14:40 Hemolitik Üremik Sendrom Güncel Yaklaşım
Yavuz Yeniçerioğlu
14:40-15:00 Lupus Nefriti Güncel Yaklaşım
İsmail Koçyiğit
15:00-15:10 Soru-Cevap
15:10-15:20 KAHVE MOLASI 
15:20-16:00 UYDU SEMPOZYUMU
KBH Anemi Tedavisinde Taze Bir Nefes: Evrenzo
Oturum Başkanı:
Alaattin Yıldız
Konuşmacı: Siren Sezer
16:00-16:45 Diyalizde Güncel Sorunlar
Oturum Başkanları:
İbrahim Karayaylalı, Hasan Micozkadıoğlu
16:00-16:20 Diyalizde Kan Şekeri Regülasyonu
Özkan Güngör
16:20-16:40 Diyalizde Kan Basıncı Kontrolü
Ercan Türkmen
16:40-16:45 Soru-Cevap
16:45-17:00 KAHVE MOLASI 
17:00-17:45 Kronik Böbrek Hastalığı ve Mineral Kemik Bozuklukları
Oturum Başkanları:
Deniz Aylı, Ahmet Kıykım
17:00-17:20 Fosfor Bağlayıcı Ajanlar
Orçun Altunören
17:20-17:40 PTH Baskılayıcı Tedaviler
Fatih Mehmet Erdur
17:40-17:45 Soru-Cevap
14:00-15:10 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı:
Mehtap Akdoğan, Mehmet Tuncay
16:00-16:45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı:
Fatih Mehmet Erdur, Aziz Bulut
08:30-09:00 Her Yönüyle Crush Sendromu; Kahramanmaraş Depreminden Çıkarılacak Dersler
Oturum Başkanı:
Gültekin Süleymanlar
Konuşmacı: Mehmet Şükrü Sever
09:00-09:45 BÖBREK NAKLİ
Oturum Başkanları:
Aydın Türkmen, Fahrettin Yıldız
09:00-09:20 Ülkemizde Böbrek Nakline Genel Bakış ve Yeni Hedefler
Sacit Çoban
09:20-09:40 Böbrek nakli: Güncel immünsupresif tedavi
Hüseyin Koçak
09:40-09:45 Soru-Cevap
09:45-10:25 UYDU SEMPOZYUMU
Empagliflozin ile Diyabet Tedavisinde Renal Faydalar Mercek Altında
Konuşmacılar:
Yunus Erdem, Celalettin Usalan
10:25-10:35 KAHVE MOLASI 
10:35-11:15 UYDU SEMPOZYUMU
Sekonder Hiperparatiroidi Tedavisinde Etelkalsetid ve Renal Anemi Tedavisinde Darbepoetin Alfa ile KBH'de Risk Yönetimi
Konuşmacılar:
Bülent Hüddam, Alper Azak
11:15-12:25 Diyabet ve Hipertansiyon: Kalp ve Böbrek
Oturum Başkanları :
Ülver Derici, Serap Demir
11:15-11:35 Kardiyorenal sendrom; Güncel Yaklaşım
Dilek Torun
11:35-11:55 Yeni Nesil Aldosteron Antagonistleri  
Zülfikar Yılmaz
11:55-12:15 SGLT2 İnhibitörleri Diyabet Dışı Kullanımı
Serpil Müge Değer
12:15-12:25 Soru-Cevap
12:25-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:10 UYDU SEMPOZYUMU
Dünden Bugüne İndüksiyon Tedavisi ve ATLG'nin Yeri
Oturum Başkanı:
Celalettin Usalan
Konuşmacı: Ülkem Çakır
14:10-14:55 Kronik böbrek hastalığında hiperkalemi ve metabolik asidoz güncellemesi
Oturum Başkanları:
Oktay Oymak, Aykut Sifil
14:10-14:30 Kronik böbrek hastalığında hiperkalemi yönetimi  
Elif Arı Bakır
14:30-14:50 Kronik böbrek hastalığında metabolik asidoz yönetimi
Şebnem Karakan
14:50-14:55 Soru-Cevap
14:55-15:10 KAHVE MOLASI 
15:10-15:50 UYDU SEMPOZYUM
Periton Diyalizi Yeterliliği ve Periton Membranının Korunması
Oturum Başkanı:
Kenan Ateş
Konuşmacı: Kenan Turgutalp
15:50-16:35 Böbrek Nakli
Oturum Başkanları:
Taner Çamsarı, Sabahat Alışır Ecder
15:50-16:10 Böbrek naklinde zor olgular
Rahmi Yılmaz
16:10-16:30 CMV enfeksiyonu profilaksisi ve tedavisi
Berna Yelken
16:30-16:35 Soru-Cevap
16:35-17:20 Evde Renal Replasman Tedavileri
Oturum Başkanları:
Galip Güz, Ebru Sevinç Ok
16:35-16:55 Hangi hastaya ev hemodiyalizi
Ercan Ok
16:55-17:15 Hangi hastaya periton diyalizi
Tuncay Şahutoğlu
17:15-17:20 Soru-Cevap
11:15-12:00 Uzmanına Danış
Ahmet Ziya Şahin
15:15-16:00 Uzmanına Danış
Orhan Özdemir
09:00-09:45 Vakalarla Nefroloji
Celalettin Usalan
09:45-10:30 Vakalarla Nefroloji
Özlem Usalan
10:30-10:45 KAHVE MOLASI 
10:45-11:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Fatih Mehmet Erdur
11:30-12:00 Kongreden akılda kalanlar

GENEL BİLGİLER

KONGRE ADI

Gaziantep Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Günleri

KONGRE TARİHİ

13-15 Ekim 2023

KONGRE YERİ

Divan Gaziantep Hotel

Düzenleyen

Klinik İzlem, Diyaliz, Transplantasyon ve Nefrolojik Yöntemler Derneği

Katılımcı Sayısı

150 (yaklaşık)

Yaka Kartı

Tüm katılımcı ve refakatçilerin 13-15 Ekim tarihleri arasında toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar ve öğle yemekleri sırasında, stand alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmalarını güvenlik açısından önemle rica ederiz.

Stand Alanı

Güz Atölyesi süresince ilaç endüstrisinin oluşturduğu stand alanı 08:00 - 18:30 arası açık olacaktır.

Organizasyon Sekreterliği

Düzenleme kurulu, Genx Kongre’yi Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Kongre ile ilgili herhangi bir talebinizde Genx Turizm'e kidney@genx.com.tr mail adresine başvurmanızı rica ederiz.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Yapım aşamasında...

KAYIT & KONAKLAMA
KAYIT
31 Ağustos 2023 Tarihine Kadar 1 Eylül 2023 ve Sonrası
7.750 ₺ 8.500 ₺

Kayıt ücretine dâhil olan hizmetler:

KONAKLAMA
  31 Ağustos 2023 Tarihine Kadar 1 Eylül 2023 ve Sonrası
Divan Gaziantep Otel 9.950 ₺ 10.950 ₺
KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI
TRANSFER

İLETİŞİM

BİLİMSEL SEKRETERYA

KLİNİK İZLEM, DİYALİZ, TRANSPLANTASYON VE NEFROLOJİK YÖNTEMLER DERNEĞİ
Adres: İncilipınar Mahallesi, Muammer Aksoy Bulvarı
Prestij İş Merkezi Kat: 1 D:9
Şehirkamil / Gaziantep
Tel: (0342) 215 11 57
kidney@genx.com.tr

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Adres: İcadiye Cad. No:3 Kuzguncuk 34674 / İstanbul
T: 0216 310 11 00
F: 0216 310 06 00
info@genx.com.tr - www.genx.com.tr